Munkajog

PETROVICS ZOLTÁN – adjunktus, ELTE ÁJK
A biztonság árnyékában – A munkaviszony megszüntetésével szembeni védelem alapkérdései

 

HUNGLER SÁRA – adjunktus, ELTE ÁJK; kutató – Társadalomtudományi Kutatóközpont
Egyezmények, karták, irányelvek… – Nemzetközi normák a munkaviszony-megszüntetés korlátairól

 

HORVÁTH ISTVÁN – tanszékvezető, habilitált egyetemi docens, ELTE ÁJK
Szférák között – A verseny- és nonprofit szektor, valamint a közszolgálat „védőhálójának” összevetése

 

SÜTŐ KRISZTINA – beosztott bíró, OBH – oktató, ELTE ÁJK
Korunk kérdése – Miként hat a digitalizáció a munkaviszony stabilitására?

 

RÁCZ RÉKA – egyetemi tanársegéd, ELTE ÁJK
Döntési alternatíva – „Fegyelmi büntetés” vagy munkaviszony-megszüntetés

 

BAJNAI GÁBOR – ügyvéd – oktató, ELTE ÁJK – korábban a MÁV HR vezérigazgató-helyettese
Az emberi tényező – A döntéstől a megszüntető jognyilatkozat közléséig

 

TÁNCZOS RITA – mb. kollégiumvezető-helyettes bíró, Kúria – oktató, ELTE ÁJK
Prevenció és reparáció – Mennyiben tölti be rendeltetését – az ítélkezési gyakorlatra is figyelemmel – a Munka Törvénykönyve jogellenes munkaviszony-megszüntetés jogkövetkezményeinek szabályozása?

 

FÜRJES ANNAMÁRIA (PhD) – bíró, Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Az igazsághoz vezető út – Az új Pp. és a közigazgatási perrendtartás alkalmazásának tapasztalatai a munkaügyi perekben és közszolgálati jogvitákban

 

A felvételek az ELTE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszékének szervezésében: A gyengébb fél védelmében | A munkáltatói munkaviszony-megszüntetés és a jogellenes megszüntetés jogkövetkezményeinek kérdései – kérdőjelei című szakmai konferencia keretében készültek. A rendezvényt a Friedrich Ebert Stiftung Budapest támogatta.